Rosenbom/Meny - Historia - Samling - Butik - Facebook


Historien om Rosenbom som person och staty
Rosenbom är en gammal trästaty och fattigbössa, föreställande en båtsman från 1700-talets Karlskrona. För att stoppa pengar i bössan måste man lyfta på hatten. Statyn står utanför den fina träkyrkan Amiralitetskyrkan (Ulrica-Pia, Sveriges största träkyrka) i Karlskrona. Rosenbom är en av Karlskronas mest välkända turistatraktionerna.

Då historierna om Rosenbom är flera och ingen vet den rätta, har jag här försökt sammanställa en bild om hans liv, både som person och staty.

Historien eller legenden om Rosenbom säger att han var en fattig flerbarnsfar, som av sjukdom, troligen malaria, fick sluta arbeta. Hans riktiga namn ska ha varit Matts Hindriksson Rosenbom. Han kom som många andra till den nya staden Karlskrona från Åland för att arbeta vid varvet med att bygga båtar.

Han var bland de första invånarna i staden och man skulle även kunna säga att han var bland de första pillemasarna (varvsarbetare). Han bodde tillsammans med hustru och barn på Björkholmen 5, där han hade tomt och stuga. Idag har adressen Chapmansplan 3.
Info om Rosenboms stuga

Under en tiggarrunda bland stadens borgerskap nyårsnatten 1717, bjöds det även på supar vilket resulterade i att han blev allt mer överförfriskad. Hos Kapten Lagerbielke tappade han hatten då han bugade djupt vilket kaptenen fann komiskt och sa: ”Vill man ha tack av Rosenbom får man allt själv lyfta på hans hatt”. Rosenbom raglade sedan vidare medan han muntert upprepade orden Lagerbielke sagt. När han kom till bildhuggare Kolbe så deklamerade Rosenbom ramsan glatt på svajiga ben. Kolbe tyckte inte alls detta var något roligt utan ilsknade till och gav besökaren några lusingar innan han slängde ut honom ur huset så han hamnade i en snödriva. Efter en stund fick Kolbe dåligt samvete och gick ut för att leta upp Rosenbom som i sin tur blev rädd då han såg Kolbe komma ut från huset och sprang därför bort till Amiralitetskyrkan och gömde sig. Kolbe lyckades inte hitta gubben och fick gå hem utan förrättat värv. Morgonen därpå hittades Rosenbom ihjälfrusen stående vid kyrkväggen med ena handen framsträckt likt en tiggare. Kolbe som i vanliga fall arbetade med gallionsskulpturer gjorde då en trästaty av Rosenbom i formen av en fattigbössa där ena handen är utsträckt och andra håller ett plakat med inskriften:

Ödmjukast jag er ber
Fast rösten är nog matt
Kom lägg en penning ner
Men lyften uppå min hatt

Säll är den som låter sig
wårda om den fattige
Kon.Dav. 41:23

Statyn Rosenbom omnämns för första gången i kyrkorådets protokoll den 17 december 1793 då han redorvisar sina tillgångar, vilka uppgick till 13 rdr och 32 sk. Men han är förmodligen betydligt äldre. 1956 byttes han ut mot en kopia gjord av varvsbildhuggaren Karl ”Hästö-Calle” Karlsson. Originalstatyn står numera inne i kyrkan för att skonas från väder och vind. Dräkten Rosenbom är klädd i, bars av båtsmän under 1700-talet.

Rosenbom har inte alltid stått på den plats där han står idag. På bilder från början av 1900-talet står han betydligt längre västerut bilder, frågan är om detta är den ursprungliga platsen? Någon gång mellan 1931 och 1943 flyttades han till sin nuvarande plats, precis till höger om trappan.

Matts Rosenbom kom alltså till Karlskrona ifrån Åland. Han skall där ha värvats till Hans Wachtmeisters flotta och flyttat till Stockholm innan han via Kalmar flyttade till Karlskrona hösten 1679. När han kom till Karlskrona hade han den lägsta underofficersgraden; konstapelmått på skeppet Solen. År 1689 avancerade han till konstapel. År 1704 är sista gången han står med i ”officers rullorna”, vilket tyder på att han försvunnit kort efteråt. Han har heller inte erhållit gratial (pension).

Matts Rosenbom var med största sannolikhet död innan år 1717 och han dog förmodligen inte i Karlskrona och därmed omöjligen utanför Amiralitetskyrkan. Han är inte införd i dödsböckerna för perioden 1705-1717. Men hans änka ansökte om nådemånad, möjligen för att betala en familjemedlems begravning, i mars år 1706 och år 1711. Det kan ha varit maken som skulle begravas någon av gångerna men det är förmodligen mer troligt att det var något av deras barn. Om det gällde maken så avled och begravdes han på annan ort. Det mest troliga är dock att Mats Rosenbom avled i samband med krigen 1705-1706 i Polen eller kort efteråt och att vi därför inte var han begravdes.


Född på Åland ?
Blev volontär ?
Uppgraderades till Konstapelmått 1676
Var Konstapelmått på skeppet Solen 1677-78
Kommer till Karlskrona 1679
Karlskrona stad och örlogsvarv grundas 1679
Rosenbom hade tomt och stuga på Björkholmen 1680
Karlskrona fick sina stadsrättigheter 1680
Amiralitetskyrkan invigs 1685
Rosenbom uppgraderades från Konstapelmått till Konstapel 1689
Död förmodligen 1706
Enligt historien dog han 1717
Statyn omnämns för första gången 1793

Om fattigbössan Rosenbom inte har något att göra med den riktige Matts Hindriksson Rosenbom, kan diskuteras. Men varför fick fattigbössan namnet Rosenbom? Och vad kommer historien ifrån? Eller så är allt sant - kanske får vi aldrig reda på detta.

Detta är en typ av fattigbössor som var vanliga i Finland under 1700-talet. Många anställda i flottan kom från Finland. Den är troligen tillverkad på varvet här i Karlskrona. Rosenbom har utsatts för åverkan både av människor och tiden, många gånger har han fått repareras, 2016 togs han in för renovering. Dagens gubbe väger 268 kilo utan hatt.

Pengarna som Rosenbom samlar in går till Rosenbomsfonden som används för bidrag till organisationer som verkar inom Karlskrona kommun. Man kan även sätta in sitt bidrag på postgirokonto 109605-6. Numera går det även att Swischa på 123 224 24 69.

Mer information om Rosenbom.
Monumentbloggen
Rosenbom föredrag av Olle Melin
Blekinge släktforskarförening
Fornvännen
Lite om klädsel


Har du någon Rosenbom som du tror skulle passa in i min samling eller information som skulle vara intressant på dessa sidor? Hör av dig till mig Lasse eller 0708-286 281.