Rosenbom/Meny - Historia - Samling - Butik - Facebook


Här bodde Rosenbom
Kan detta vara Rosenboms stuga? Enligt många, är det så att huset mycket väl kan vara från den tiden. Så mycket vet vi att Rosenbom bodde tillsammans med hustru och barn på Björkholmen på tomt 5, där han hade sin stuga. Sedemera blev adressen Chapmansgatan 7. Adresserna är justerade, så huset låg ungefär där Chapmansplan 3 finns idag. Platsen är nog rätt men fanns det en stuga tidigare på denna tomten? Huset revs i mitten av 1900-talet, något senare revs resterande hus och ersattes med nytt.
I slutet av 1700-talet torrlade man Sundsmaren och den fick namnet Chapmansplan (se karta). Stugan låg precis vid sjökanten, så därför har husen längst ner mot stranden höga grundmurar som skydd vid högvatten. Efter utfyllnaden grävde många ut sina källare.

Bilden ovan visar även tunneln genom bron till Björkholmen, här igenom gick Björkholmskanalen som man ser på andra kartan.

Ett utdrag ur "Swahns tomtarkiv" som finns på Blekinge museum. Detta tomtarkiv sammanställdes av Sven-Öjvind Swahn (1897-1955) i början av 1900-talet. Här finns Rosenboms änka med och årtalet 1718. Tomtarkivet består bland annat av avskrifter ur 1718 års ägarelängd - den första för staden.

Kartan ovan är från början av 1700-talet och visar platsen för stugan och hur mycket vatten som fanns där Chapmansplan och femfingerdockorna idag ligger. Lilla ön är lilla Björkholmen, på denna ligger idag idrottshallen. Kartan nedan är från mitten av 1800-talet och visar samma plats men här har man börjat fylla ut och man ser tydligt varvsmuren.

Tomt och husritning är från en artikel i BLT från 1945, skriven av Sven-Öjvind Swahn.

Bilden ovan kommer från Karlskrona fotoklubb och är tagen runt 1940.

Varvsmuren till vänster. Fotograf okänd.

Foto Gunnar Strindberg 1950-talet.

Tillbaka


Har du någon Rosenbom som du tror skulle passa in i min samling eller information som skulle vara intressant på dessa sidor? Hör av dig till mig Lasse eller 0708-286 281.